Vēja enerģētiskā iekārta atkritumu sadedzināšanai
Deniss Bezrukovs, Antans Sauļus Sauhats, Valērijs Bezrukovs, Vladislavs Bezrukovs

Izgudrojums attiecas uz mašīnbūves nozari, konkrētāk uz atkritumu sadedzināšanas iekārtām. Izgudrojuma iekārta satur vēja turbīnu (1),kas savienota ar ģeneratoru (2), krāsni (3) ar mehānismu (4) atkritumu iekraušanai. Ģeneratora (2) izeja savienota ar ūdens elektrolīzes iekārtas (5) ieeju, sekojošās iekārtas (5) izeja savienota ar ūdeņraža uzkrājēja (6) ieeju, bet uzkrājēja (6) izeja savienota ar krāsnī (3) izvietotām sprauslām (7). Krāsns (3) savienota ar izdedžu aizvākšanas  mehānismu (8) un krāsns (3) karsto gāzu izeja ir savienota ar siltummaini (9) un filtru (10). Siltummaiņa (9) izeja savienota ar patērētāja siltumapgādes sistēmu (11). Ģeneratora (2) izeja ir savienota ar sadalītājiekārtu (12) dažādu palīgiekārtu pieslēgšanai. Paņēmiens piedāvā  izmantot vēja enerģiju ūdens elektrolīzes procesā un tur iegūto ūdeņradi izmantot atkritumu sadedzināšanas iekārtas ražīguma paaugstināšanā.RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv