Koagulācijas-flokulācijas paņēmiens lignīna un hemiceluložu saturošās biomasas izdalīšanai no koksnes pārstrādes uzņēmumu notekūdeņiem
Galija Šuļga, Sanita Vītoliņa, Brigita Neiberte, Skaidrīte Reihmane, Elīna Žilinska

Izgudrojums attiecas uz koksnes pārstrādes uzņēmumu notekūdeņu attīrīšanu, precīzāk uz koagulācijas-flokulācijas paņēmienu lignīnu un hemicelulozes saturošas biomasas izdalīšanai.Piedāvātais paņēmiens atšķiras ar to, ka notekūdeņu koagulācijai tiek izmantots polialumīnija hlorīda kompozīcijas koagulants (KPAH) kopā ar polietilēnamīnu (PEI) ar sastāvdaļu attiecību KPAH:PEI = 3/1–2/1. Koagulanta kompozīcijas optimālā deva ir 50–70 mg/l un procesa optimālais pH 6,0–7,0. Paņēmiens ietver kompozīcijas koagulanta pievienošanu notekūdeņiem ar sekojošu koagulētās biomasas atdalīšanu, izmantojot nostādināšanu un ultracentrifugēšanu.Šis paņēmiens ļauj sasniegt augstāku biomasas izdalīšanas efektivitāti, izmantojot mazākas koagulanta devas, un samazināt atlikušā alumīnija koncentrāciju apstrādātajos notekūdeņos, tā būtiski samazinot slodzi uz uzņēmuma attīrīšanas iekārtām.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv