Keramisks filtrs ar katalītisku pārklājumu
Ruta Švinka, Visvaldis Švinka, Vera Serga

Izgudrojums attiecas uz porainu keramikas materiāla sastāvu ar vaļēju porainību un caurlaidības spēju, ko nodrošina poru veidošanās ķīmiskas reakcijas ceļā izdaloties ūdeņradim. Uz keramiskā materiāla ir uzklāts pārklājums ar organiskus savienojumus sadalošām katalītiskām īpašībām. Par katalizatoru kalpo pārejas metāļu oksīdu Co3O4 vai Fe3O4 saturošs nanodisperss pārklājums, kuru uz keramikas virsmas uzklāj metālorganisku savienojumu veidā un nostiprina, termiski apstrādājot pirolīzes procesā. Keramisko filtru ar katalītisko pārklājumu var izmantot ar organiskiem savienojumiem piesārņota ūdens katalītiskai attīrīšanai gan granulēta slāņa, gan kompakta filtra veidā.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv