Enerģētiski neatkarīga elektroniskā sistēma un paņēmiens cilvēka un/vai vides parametru noteikšanai un komunikācijai
Juris Blūms, Ilgvars Gorņevs, Vilnis Jurķāns, Gaļina Terļecka

Izgudrojums attiecas uz enerģijas ģenerēšanas un pārveidošanas sistēmām, kā arī uz elektroniskām sistēmām, kas paredzētas lietotāju datu nomērīšanai un nosūtīšanai lietotājam par cilvēka fizioloģisko parametru un apkārtējās vides parametru vērtībām. Izgudrojuma sistēma ietver savstarpēji savienotus kustību enerģijas pārveidošanas moduli (1), taisngrieža moduli (2), enerģijas uzkrāšanas starpmoduli (3), zema līdzsprieguma paaugstināšanas moduļus (4), galveno enerģijas glabāšanas moduli (5), datu sūtīšanas moduli (6), sistēmas vadības moduli (7), sensorus datu iegūšanai (8) un (9), siltuma plūsmas enerģijas pārveidotāju (10). Piedāvātā sistēma ir saistīta ar cilvēka radīto enerģijas plūsmu pārveidošanu elektriskajā enerģijā un tās tālāku izmantošanu enerģētiski neatkarīgo elektronisko sistēmu veidošanai cilvēka fizioloģisko parametru un/vai apkārtnes novērošanai. Galvenā enerģijas glabāšanas moduļa (5) spriegums un enerģija tiek uzraudzīta, lai visas energoprasīgās operācijas tiktu veiktas tad, kad pēc tām atlikusī enerģija var nodrošināt sistēmas funkcionēšanu vai uzturēšanu dīkstāves režīmā, dodot laiku atkārtotai uzlādei.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv