Biomorfa keramika fenola katalītiskai sadalīšanai
Gaida Maruta Sedmale, Mārtiņš Randers, Māris Rundāns, Līga Orlova

Izgudrojums ir biomorfa keramika fenola katalītiskai sadalīšanai, tas attiecas uz speciāliem tradicionālās mālu keramikas materiāliem, kuriem piemīt katalītiska un arī sorbcijas spēja notekūdeņu piesārņojuma attīrīšanai. Tiek piedāvāts porainas/šūnu keramikas materiāls, kas veidots no 2:1 kārtainajiem illītu māliem un ķērpjiem vai sūnām, tos izmantojot kā pamatu piedāvātā materiāla formēšanai.
Piedāvātajam biomorfas keramikas materiālam fenola katalītiskai sadalīšanai piemīt augsta porainība ≤45 %, relatīvi zema spiedes izturība, tilpuma masa ≤1,05 g/cm3 un relatīvi laba katalītiskā spēja, salīdzinot ar sintētiski izgatavotu analogu produktu, kura sastāvā ietilpst Cu un Ni jonus saturoši savienojumi.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv