Vēja enerģijas pārveidošanas iekārta
Jānis Vība, Vitālijs Beresņevičs, Mārtiņš Irbe, Igors Tipāns, Edgars Kovals, Māris Eiduks, Shravan Koundinya Vutukuru

Izgudrojums attiecas uz vēja enerģētiku, uz iekārtām, kuras pārvērš vēja plūsmas kinētisko enerģiju par citu enerģiju. Vēja enerģijas pārveidošanas iekārta satur plakanu lāpstiņu (1), piestiprinātu pie rotējošās ass (2) ar cilindrisku aksiālo šarnīru, kur rotējošās ass (2) garenass sakrīt ar plakanās lāpstiņas (1) simetrijas asi z1 un stingri savienota ar slīdni (3), kuram ir virzes kustības spēja gar speciālām vadotnēm x ass virzienā, turklāt slīdņa (3) virzes kustību ierobežo atsperes (4) un amortizatori (5). Savukārt, plakanas lāpstiņas (1) pagriezienu ap rotējošo asi (2) ierobežo rotācijas kustības atspere (6) un rotācijas kustības amortizators (7). Plakanās lāpstiņas (1) sānu virsmai perpendikulāri stingri piestiprināts kloķis (8), kurš ar šarnīru savienots ar klani (9). Savukārt klanis (9) ar šarnīru savienots ar lineārā ģeneratora slīdni (10), kuram ir spēja pārvietoties gar elektriskās spoles (11) iekšpusi x1 ass virzienā.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv