Optisko sensoru signālu apstrādes iekārta ar integrētu optiskā laika apgabala reflektometra funkciju
Jānis Braunfelds, Sandis Spolītis, Jurģis Poriņš, Vjačeslavs Bobrovs

Izgudrojums attiecas uz telekomunikācijas nozari, konkrētāk uz optiskajiem sensoriem. Izgudrojuma mērķis ir izstrādāt sensoru signālu apstrādes iekārtu ar integrētu optiskā laika apgabala reflektometru, lai veiktu objekta tehniskā stāvokļa uzraudzību. Piedāvātā iekārta satur signāla apstrādes un analīzes bloku un optiskās pārraides līniju ar integrētu optisko FBG un intensitātes sensora tīklu. Izgudrojums atšķiras ar to, ka signāla apstrādes un analīzes bloks satur optiskā laika apgabala rekflektometru (1), superluminiscējošo diodi SLED (2) un optisko cirkulatoru (3), kā arī šķiedras Brega režģa FBG sensora atstarotā signāla centrālo frekvenču noteikšanai tika izmantots signāla centrālo frekvenču detektors (13). Izgudrojums spēj nodrošināt sensoru tīkla uzraudzību un ir savietojams ar viļņgarumdales blīvētām pasīvām optiskām piekļuves sistēmām.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv