Hibrīda šķiedru optiskā piekļuves sistēma milimetru viļņu radio signālu pārraidei caur šķiedru
Sandis Spolītis, Toms Salgals, Jurģis Poriņš, Vjačeslavs Bobrovs

Izgudrojums attiecas uz telekomunikāciju nozari, konkrētāk uz milimetru viļņu analogo radio signālu pārraidi caur optisko šķiedru (AROF) viļņgarumdales blīvētās (WDM) pasīvajās optiskajās piekļuves sistēmās (PON). Piedāvātā hibrīdā AROF WDM PON šķiedru optiskā sistēma, izmantojot daudzlīmeņa impulsa amplitūdas modulāciju (M-PAM), paralēli platjoslas interneta datu pārraidei, var nodrošināt milimetru viļņu radio frekvenču diapazona signāla pārraidi caur esošo, 5G mobilo sakaru, šķiedru optisko sadales tīklu.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv