Pārnesājama slīdēšanas īpašību noteikšanas iekārta un paņēmiens
Ernests Jansons, Jānis Lungevičs, Irīna Boiko

    
Izgudrojums attiecas uz mašīnu un aparātu būves nozari, pastarpināti – uz metroloģijas un triboloģijas nozarēm. Primāri tas ir paredzēts dažādu materiālu berzes īpašību noteikšanai, slīdot pa ledus virsmu, bet tas var tikt izmantots arī citu berzes pāru izpētē, piemēram, materiālam slīdot pa asfaltu, plastmasu, gumiju, koku, zālāju.

Izgudrojuma iekārta ietver piedziņas bloku (1), kurš ar regulējama pneimatiskā cilindra (8) palīdzību no miera stāvokļa ar zināmu paātrinājumu iestumj eksperimentālo objektu (2), kurš pieliktā spēka rezultātā sāk slīdēt pa segumu (4), uz kura tas novietots. Rotācijas tipa pārvietojuma mērīšanas sensori (10) nodrošina nepārtrauktu slīdēšanas procesa monitoringu, izmantojot neelastīgu auklu (14), kas savieno piedziņas bloku (1) ar eksperimentālo objektu (2) caur ruļļu sistēmu (12).Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv