Jonizējošā starojuma dozimetrs nanotilpumā absorbētās dozas mērīšanai
Marina Romanova, Jurijs Dehtjars, Regīna Burve, Vera Serga

Izgudrojums attiecas uz jonizējošā starojuma dozimetrijas nozari, konkrēti uz jonizējošā starojuma dozimetriem, kas paredzēti nanotilpumā absorbētās jonizējošā starojuma dozas mērīšanai. Izgudrojuma lietošanas joma ir augstu dozas gradientu dozimetrija un radiobioloģija. Izgudrojumā piedāvāts dozimetra jutīgo elementu izgatavot no jonizējošā starojuma jutīgām nanodaļiņām, kas ir vienmērīgi izkliedētas uz jonizējošā starojuma nejutīgas pamatnes vai ir ievietotas jonizējošā starojuma nejutīgā matricā, turklāt nanodaļiņas ir izgatavotas no cieta materiāla ar aizliegto zonu un atrodas slānī, kurā biezums ir mazāks par 100 nm. Nanodaļiņās absorbētās jonizējošā starojuma dozas nolasīšanai piedāvāts izmantot termostimulēto eksoelektronu emisiju no nanodaļiņām. Šajā gadījumā kopējais emitēto eksoelektronu daudzums būs proporcionāls nanodaļiņās absorbētajai jonizējošā starojuma dozai.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv