Biometāna ražošanas sistēma
Dagnija Blumberga, Ivars Veidenbergs, Krišs Spalviņš, Dace Lauka, Jeļena Pubule, Vladimirs Kirsanovs

Izgudrojums attiecas uz enerģētikas nozari, konkrēti uz sistēmu biogāzes ražošanai, saules un/vai vēja enerģijas ieguvei, ūdeņraža ieguvei elektrolīzes procesā un biometanizācijas procesa nodrošināšanai.
Biometāna ražošanas sistēma realizē biometanizācijas procesu, kas paredz metanogēno mikroorganismu audzēšanu pilienveida filtra reaktorā, kas ļauj palielināt metanācijas procesa ātrumu un iegūtā biometāna tīrību.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv