Metode būvkonstrukciju nesagraujošajai kontrolei
Viktors Mironovs, Dmitrijs Serdjuks, Viktors Kurtenoks, Aleksejs Tatarinovs, Karīna Buka-Vaivade

Izgudrojums attiecas uz būvražošanas jomu, uz metodēm ēku konstrukciju nesagraujošai kontrolei. Izgudrojums var tikt izmantots arī mašīnbūvē, aviācijā un citās nozarēs.
Izgudrojuma mērķis ir izstrādāt metodi būvkonstrukciju savienojošo mezglu nesagraujošai kontrolei, kas nodrošinās pieliekamās trieciena—vibrācijas slodzes paplašinātu parametru diapazonu, kā arī nodrošinās vienlaicīgu atbildes signālu fiksāciju, izmantojot tam vairākus lineāros un leņķiskos akselerometrus (4).
Būvkonstrukciju savienojošo mezglu nesagraujošas kontroles metodes shēma ietver šādas sastāvdaļas: trieciena ierīci (3) vai induktoru (9) un impulsa ģeneratoru (10), akselerometru (4), impulsa uztvērēju (5), signāla analizatoru (6) un datoru (7). Izgudrojuma metode paredz iegūto datu (atbildes signālu) turpmāko analīzi, kontrolējot korelācijas funkciju no koaksiālajiem trīs lineārajiem un trīs leņķiskajiem paātrinājumiem, kurus mēra akselerometri (4), tādā veidā raksturojot būvkonstrukcijas elementu (1) un (2) savienojuma mezglu ar sešiem paātrinājumiem attiecībā pret slodzes pielikšanas vietu.
Lai nodrošinātu metodes augstu efektivitāti un pieliekamas slodzes plaša diapazona parametru regulēšanu, būvkonstrukcijas slogošanai izmanto impulsa elektromagnētisko lauku ar intensitāti 10–100 MA/m, un iespēju regulēt impulsa amplitūdu un frekvenci, kā arī slogošanas ātrumu. Slogošanu var veikt ar vienu impulsu vai vairākiem secīgiem impulsiem ar frekvenci no 1 līdz 30 impulsiem minūtē.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv