Viļņgarumdales blīvētā šķiedru optiskā piekļuves sakaru sistēma ar daudzkanālu gaismas avotu
Sergejs Olonkins, Andis Supe, Jurģis Poriņš, Ilya Lyashuk

Izgudrojums ir saistīts ar telekomunikāciju nozari, konkrēti - ar aktīvām viļņgarumdales blīvētām optiskām piekļuves sistēmām (WDM-AON), kurās uz katru gala lietotāju ir nepieciešams gaismas avots ar noteiktu viļņa garumu. Līdz ar to, pieaugot gala lietotāju skaitam, ir nepieciešams palielināt gaismas izstarotāju skaitu. Tādēļ optiskajos piekļuves tīklos, kam ir raksturīga koka tipa sazarojuma topoloģija, ļoti perspektīvi ir gaismas avoti, kas ļauj vienlaikus ģenerēt vairākus viļņa garumus, kur katrs no tiem tālāk tiek izmantots datu pārraidei. Attiecīgi samazinās pārraides sistēmas aktīvo komponenšu skaits un uzlabojas tās uzticamība.Izgudrojuma mērķis ir samazināt daudzkanālu WDM-AON sistēmas raidītāja daļā nepieciešamo gaismas avotu (lāzeru vai gaismas diožu) skaitu, nesamazinot datu pārraides kanālu skaitu. Izgudrojumā, laipalielinātu katra gaismas avota efektivitāti un vienu avotu varētu izmantot vairāk nekā viena datu signāla pārraidei, ir piedāvāts izveidot WDM-AON piekļuves sistēmu ar daudzkanālu gaismas avotu, izmantojot optisko parametrisko pastiprinātāju ar diviem pumpējošajiem gaismas avotiem un augsti nelineāru optisko šķiedru. Šāds risinājums ļauj pastiprināt sākotnējo lāzeru gaismas jaudu, vienlaikus dubultojot pārraides kanālu skaitu.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv