N-tipa termoelektrisks kompozītmateriāls un tā iegūšana
Remo Merijs-Meri, Jānis Zicāns, Krišjānis Buks, Juris Bitenieks, Jana Andžāne, Donāts Erts, Juris Dzelme

Izgudrojums attiecas uz kompozītmateriāliem, konkrēti uz kompozītmateriālu termoelektrisko īpašību uzlabošanu.
Izveidots n-tipa kompozītmateriāls ar uzlabotām termoelektriskajām un elektriskajām īpašībām (palielinātu Zēbeka koeficientu). Kompozīts satur oglekļa nanocaurulītes (CNT), modificētas ar n-tipa neorganisku pusvadītāju (CNT/n-pv), tādu kā n-tipa Bi2Se3 (CNT/Bi2Se3), n-tipa Bi2Se3 nanodaļiņas uznes uz CNT ar gāzes fāzes kondensācijas metodi. CNT ir disperģētas ķīmiski stabilā nevadošā polimērā – polivinilspirtā (PVS). CNT/Bi2Se3 hibrīdstruktūru disperģēšana PVS matricā ļauj no nevadoša polimēra iegūt vadošu kompozītmateriālu ar uzlabotām n-tipa termoelektriskajām īpašībām, vienlaikus saglabājot polimēra kompozītmateriāla deformējamību un lokanību.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv