Bezvadu elektroenerģijas pārvades sistēma kustīgiem objektiem ar raidošās daļas aktivāciju bez pozīcijas sensoriem
Jānis Zaķis, Oleksandr Husev, Viktor Shevchenko, Deniss Stepins, Ryszard Strzelecki, Bohdan Pakhaliuk

Izgudrojums attiecas uz elektrotehnikas un energoelektronikas jomu, it īpaši uz bezvadu elektroenerģijas pārvadi (elektroiekārtu akumulatoru bateriju uzlādēšanai vai elektropiedziņai).
Izgudrojuma mērķis ir izveidot bezvadu elektroenerģijas pārvades sistēmu kustīgiem objektiem ar raidošās daļas aktivāciju bez pozīciju sensoriem un ar vienu invertoru. Mērķis ir panākts ar sistēmu, kurai raidošās daļas kompensācijas kondensatora plates atrodas gan raidošā, gan arī uztverošā daļā, un sistēmas vadības paņēmienu, pateicoties kuram raidošā daļa aktivizējas tikai tad, kad saites koeficients starp uztverošo un raidošo spoli (un raidošās daļas kompensācijas kondensatora plašu pārklāšanas laukums) ir pietiekošs, lai enerģiju pārvadītu ar maziem zudumiem.
Izgudrojuma sistēma var tikt izmantota mobilajos robotos vai transporta sistēmās: raidošās spoles, kas ieklātas pamatnes segumā, un aktivizācijas kompensācijas kondensators statiskām platēm. Uztverošā spole ar aktivizācijas kompensācijas kondensatora kustīgām platēm ir integrēta robotizētā transporta apakšdaļā.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv