Ramana-parametriskā hibrīdā pastiprinātāja iekārta un tās darbības paņēmiens
Andis Supe, Kaspars Zaķis, Jurģis Poriņš

Izgudrojums attiecas uz telekomunikāciju nozari, konkrēti uz šķiedru optiskajās pārraides sistēmās izmantotajiem pastiprinātājiem. Hibrīdais pastiprinātājs apvieno Ramana un parametrisko optisko pastiprinātāju vienā kombinētā risinājumā, kur signāls vienlaikus tiek pastiprināts gan Ramana, gan parametriskā pastiprinājuma ceļā augstas nelinearitātes šķiedrā. Ramana-parametriskais hibrīdais pastiprinātājs var tikt lietots viļņgarumdales blīvētās daudzkanālu sakaru sistēmās, kā līnijas vai priekšpastiprinātājs, lai kompensētu pārraides procesā radušos signālu jaudas zudumus.
Izgudrojuma pieteikuma hibrīdajam pastiprinātājam ir augsts pielietojuma potenciāls daudzkanālu sakaru sistēmās, kur esošie pastiprinātāji nevar nodrošināt signāla pastiprinājumu.
Izgudrojums spēj nodrošināt vairāk nekā 33 dB signāla pastiprinājumu ieejas signāliem ar datu pārraides ātrumu 40 Gbit/s un ieejas jaudu -40 dBm uz vienu datu kanālu. Pastiprinājuma atšķirība nepārsniedz 1,9 dB frekvenču joslā no 196,1 līdz 197,6 THz, kas atbilst S joslas diapazonam un tādējādi paplašina esošo pastiprinātāju darba diapazonu.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv