Uz silīcija dioksīda mikrostieņa rezonatora veidots daudzviļņu gaismas avots datu pārraidei šķiedru optiskajās telekomunikāciju sistēmās
Jurģis Poriņš, Armands Ostrovskis, Oskars Ozoliņš, Vjačeslavs Bobrovs, Toms Salgals, Kristians Draguns, Sandis Spolītis, Jānis Alnis, Inga Brice, Arvids Sedulis

Izgudrojums ir saistīts ar telekomunikāciju nozari, konkrēti ar daudzviļņu gaismas avotiem, kuri ģenerē optisko frekvenču ķemmi (OFC), kas izmantojama datu pārraidē šķiedru optiskajās viļņgarumdales blīvētās (WDM) telekomunikāciju sistēmās.
Izgudrojuma mērķis ir samazināt daudzkanālu WDM šķiedru optiskās telekomunikāciju sistēmas raidītāja daļā nepieciešamo gaismas avotu (lāzeru vai gaismas diožu) skaitu, nesamazinot datu pārraides kanālu skaitu un lietojot daudzlīmeņu impulsa amplitūdas modulāciju (M-PAM), kur vienā signāla līmenī ir iekodēti vairāki biti, nodrošināt spektrāli efektīvu datu pārraidi starp šķiedru optiskās telekomunikāciju sistēmas raidītāja pusi un tās optiskā tīkla galiekārtām (ONT). To var realizēt ar izgudroto WDM šķiedru optisko telekomunikāciju sistēmu ar uz silīcija dioksīda mikrostieņa rezonatora veidotu daudzviļņu gaismas avotu WGMR-OFC, kas ir izveidots, izmantojot silīcija dioksīda mikrostieni ar labuma faktoru Q≥107.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv