Elektriskā tīkla relejaizsardzības ierīce un paņēmiens
Antans Sauļus Sauhats, Dmitrijs Antonovs, Māris Kuņickis, Nauris Jankovskis

Izgudrojums attiecas uz augstsprieguma un sadales elektriskajiem tīkliem un apakšstacijām. Tīklu veido pārvades līnija, pie kuras gala kopnēm pievienoti tīkla elementi. Šajā līnijā izveidots vienkāršots pieslēgums augstsprieguma tīklam, izmantojot vienu augstsprieguma jaudas slēdzi.Uz pirmās un otrās kopnes uzstādītas aizsardzības ierīces, bet vienkāršotā pieslēguma vietā uzstādīta aizsardzības iekārta, kas izpilda analoģisko aizsardzību funkcijas, un papildus ir pārbaudes ierīce, kas nodrošina sakaru kanāla (-u) un lokālas relejaizsardzības darbaspējas kontroli.Šī iekārta nostrādā gadījumos, kad tiek konstatēti bojājumi tajos. Tāpat gadījumā, ja notiek pārbaudes ierīces atteice, lokālā relejaizsardzība padod impulsu un notiek jaudas slēdža atslēgšana. Lai samazinātu jauna pieslēguma kapitālizmaksas, saglabājot nepieciešamo selektivitāti un ātrdarbību relejaizsardzībai, tiek piedāvāts jauns risinājums ar papildu pārbaudes ierīci, kas nepārtraukti kontrolē sakaru sistēmas un lokālās aizsardzības stāvokli.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv