Izstrādājuma vibroizturības pārbaudes paņēmiens
Mihails Zakrževskis, Vitālijs Beresņevičs, Vladislavs Jevstigņejevs

Izgudrojums var izmantot izstrādājumu vibroizturības pārbaudei dažādās rūpniecības un tehnikas jomās, piemēram, lidmašīnu, kuģu u.c. tamlīdzīgu objektu plānsienu konstrukciju izturības pārbaudei. Tā mērķis ir pietuvināt realizējamo vibrāciju spektru pārbaudāmo objektu ekspluatācijas apstākļiem, lai paaugstinātu vibroizturības pārbaudes rezultātu ticamību un samazinātu pārbaudes procedūras realizēšanas izmaksas. Realizējot piedāvāto paņēmienu, pārbaudāmo objektu (1) novieto uz vibrostenda darba galda (2), kuru uzstāda uz nekustīga pamata (6) ar elastīgo elementu (atsperu 4 un 5) starpniecību, un iedarbojas uz darba galdu ar harmonisku ierosmes spēku ar vibroierosinātāja (3) palīdzību. Vibrostenda elastīgo sistēmu izveido no pamatatsperēm (4), kuru galus piestiprina darba galdam un pamatam, un papildu elastīgiem elementiem (ierobežotājiem 5), kuru vienu galu piestiprina pamatam, bet otro galu atstāj brīvu. Sistēmas līdzsvara stāvoklī uzstāda nulles spraugu (7) starp papildu atsperu brīvajiem galiem un darba galdu. Elastīgās sistēmas nelinearitātes pakāpi (k1+k2)/k1 pieņem intervālā 11 ≤ (k1+k2)/k1 ≤ 18, kur k1 ir pamatatsperu (4) summārais stinguma koeficients, bet k2 ir papildu atsperu (5) summārais stinguma koeficients. Harmoniskā ierosmes spēka frekvenci ω izvēlas diapazonā 0,91ω0 ≤ ω ≤ 0,95ω0, kur ω0 ir darba galda (2) kopā ar pārbaudāmo objektu (1) pašsvārstību frekvence uz pamatatsperēm (4).Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv