Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Patenti: Ar silīcija nitrīdu modificēta mullīta-ZrO2 keramika

Patenta veids Latvijas
Patenta numurs LV15176
Nosaukums Ar silīcija nitrīdu modificēta mullīta-ZrO2 keramika
Patenta publikācijas (reģistrācijas) datums 20.09.2017
Patenta pieteikuma datums 15.04.2016
Autori Gaida Maruta Sedmale , Māris Rundāns , Ints Šteins , Ilmārs Zālīte , Ingunda Šperberga
Struktūrvienība (14N00) Neorganiskās ķīmijas institūts, (14100) Silikātu materiālu institūts