Ar silīcija nitrīdu modificēta mullīta-ZrO2 keramika
Gaida Maruta Sedmale, Māris Rundāns, Ints Šteins, Ilmārs Zālīte, Ingunda Šperberga

Izgudrojums attiecas uz tautsaimniecībā, konkrēti, būvniecībā, mašīnbūvē, ķīmiskajā rūpniecībā, pārtikas produktu apstrādes tehnoloģijā, kā arī medicīnā izmantojamiem augsttemperatūras ķīmiski inertiem, augstas cietības un augstas mehāniskās izturības produktiem.Izgudrojuma mērķis ir augstas stiprības un termiskā trieciena izturīgas mullīta 3Al2O3·2SiO2-ZrO2-Si3N4 keramikas ieguve no nanopulveriem, pielietojot saķepināšanas paņēmienu plazmas izlādes procesā.Augstas stiprības un temperatūras triecienizturīga ar silīcija nitrīdu modificēta mullīta-ZrO2 keramika tiek iegūta no pulveru maisījuma, kura sastāvā ir 52,0–62,0 masas % γ Al2O3; 25,5–28,0 masas % kvarca smilšu; 4,2–5,2 masas % ZrO2 (monoklīnais); 4,0–4,8 masas % Y2O3; un 1–10 masas % plazmā sintezēta silīcija nitrīda nanopulvera Si3N4. Keramika tiek saķepināta, pielietojot netradicionālu procesu plazmas izlādē līdz maksimālai temperatūrai 1400–1500 ˚C.Jaunais keramikas materiāls atšķiras ar uzlabotu funkcionālo īpašību (augstu spiedes un termiskā trieciena izturību, elastības moduļa rādītājiem, kā arī ķīmisko izturību agresīvās vidēs) kopumu.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv