Gazifikācijas iekārta
Dagnija Blumberga, Vladimirs Kirsanovs, Claudio Rochas, Ivars Veidenbergs, Edgars Vīgants, Ģirts Vīgants

Izgudrojums attiecas uz enerģētikas nozari, konkrēti - uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu sintētiskās gāzes ražošanas procesā, kā arī uz gazifikācijas iekārtām. Piedāvātā gazifikācijas iekārta nodrošina singāzes sadegšanas siltuma un kvalitātes paaugstināšanu. Izgudrojuma gazifikācijas iekārta ir raksturīga ar to, ka primārās gaisa plūsmas vietā ar papildu gaisa pievadu palīdzību ir nodrošināta sekundārās un/vai terciārās gaisa plūsmas padeve pirolīzes un reducēšana zonās 6 un/vai 7.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv