Putubetons ar samazinātu rukumu
Aleksandrs Korjakins, Genādijs Šahmenko, Eva Namsone

Izgudrojums attiecas uz vieglo putubetonu sastāvu. Lai putubetonam samazinātu sarukumu, tā sastāvā ietvertas pucolāna mikropildvielas, plastificējošas piedevas ūdens-cementa attiecības samazināšanai un porainas granulas. Tiek iegūts putubetons ar 4 reizes mazāku žūšanas rukumu.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv