Sistēma un metode telekomunikāciju optiskās šķiedras nelineārā koeficenta mērīšanai
Andis Supe, Jurģis Poriņš, Vjačeslavs Bobrovs

Izgudrojums ir saistīts ar telekomunikāciju nozari, konkrēti ar optiskajām pārraides sistēmām, kurās tiek izmantota signālu pastiprināšana. Izgudrojums ir optiskās šķiedras nelinearitātes koeficienta mērīšanas sistēma un metode nelinearitātes koeficienta mērīšanai, izmantojot četru viļņu mijiedarbības ierosināšanu mērāmajā optiskajā šķiedrā. Mērīšanas sistēma satur divus nepārtraukta starojuma pārskaņojama viļņu garuma lāzerus, pa vienam polarizācijas kontrolierim to izejās un vienu kopēju polarizatoru, kas selektīvi laiž cauri tikai vienu noteiktu polarizācijas stāvokli. Mērīšanas metode, kuru realizē izgudrojuma sistēma, nodrošina, ka mērāmajā optiskajā šķiedrā nonāk tikai pēc polarizācijas stāvokļa sakritīgi optiskie signāli, kas palielina četru viļņu mijiedarbības ierosināšanas efektivitāti šķiedrā un uzlabo mērījumu precizitāti.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv