Ekoloģisks augsti porains materiāls dobo mālu keramisko bloku siltumizolācijas īpašību uzlabošanai un tā iegūšanas paņēmiens
Andrejs Šiškins, Aleksandrs Korjakins, Viktors Mironovs, Jurijs Ozoliņš

Izgudrojums attiecas uz celtniecības materiāliem ar paaugstinātām siltumizolācijas īpašībām. Tiek piedāvāts porains materiāls dobo keramisko celtniecības bloku izgatavošanai un paņēmiens tā iegūšanai. Materiāls tiek iegūts no mālu suspensijas ūdenī, pievienojot mehāniski aktivizētu kūdru vai sapropeli, kā arī gāzi veidojošus komponentus dolomītu un etiķskābi. Materiālu iegūst, pagatavojot komponentu suspensiju un uzputojot mikserī-dispergatorā ar kavitācijas efektu paaugstinātā spiedienā. Procesa laikā mikserī tiek ievadīts saspiests gaiss.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv