Ūdens filtra filtrējošā elementa izgatavošanas paņēmiens
Jurijs Dehtjars, Jūlija Pudnika, Tālis Juhna, Kamila Gruškeviča, Kristīna Kokina

Izgudrojums attiecas uz ūdens attīrīšanas ietaisēm, proti, mikrobioloģiskajai ūdens attīrīšanai lietotā filtrējošā elementa apstrādi. Filtrējošais elements, kas ir stikla daļiņu pulveris, pirms lietošanas tiek apstarots ar ultravioleto vai jonizējošo (alfa) starojumu.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv