Dispersijas kompensēta spektrāli sagriezta viļņgarumdales blīvēta optiskā sakaru sistēma
Sandis Spolītis, Vjačeslavs Bobrovs, Ģirts Ivanovs, Anita Alševska, Lilita Ģēģere

Izgudrojums ir saistīts ar telekomunikāciju nozari, konkrēti ar spektrāli sagrieztām viļņgarumdales blīvētām pasīvām optiskām sistēmām (SS-WDM PON). Izgudrojums ir dispersijas kompensēta spektrāli sagriezta viļņgarumdales blīvēta optiskā sakaru sistēma, kuru var pilnībā integrēt jau eksistējošos optiskajos piekļuves tīklos, tādā veidā sniedzot iespēju palielināt pārraides attālumu starp pakalpojumu sniedzēju un klientiem un lejupplūsmas datu pārraides ātrumu kanālā, izmantojot vienu kopēju platjoslas trokšņveida pastiprinātās spontānās emisijas (ASE) gaismas avotu. Sistēma ietver platjoslas trokšņveida ASE gaismas avotu (1) ar līdzenu izejas optiskā signāla frekvenču raksturlīkni, kas ir veidots uz kaskādē slēgtas erbija leģētās šķiedras optisko pastiprinātāju (EDFA) struktūras, sakārtotu viļņvadu režģi (AWG) (2), kas veic ASE signāla spektra sagriešanu, elektriskā signāla ģeneratoru (3), koda formētāju (4), pusvadītāju optisko pastiprinātāju (5), optiskā signāla ārējo elektro-absorbcijas modulatoru (EAM) (6), optiskā signāla apvienotāju pēc jaudas (7), dispersijas kompensācijas moduli (8), standarta vienmodas optisko šķiedru (9), optisko signālu sadalītāju pēc viļņu garuma (10), pusvadītāja PIN fotodiodi (11), elektrisko zemfrekvenču filtru (12), elektrisko augstfrekvenču osciloskopu ar bitu kļūdas attiecības (BER) novērtēšanas funkciju (13).Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv