Asinhrona režīma vadības paņēmiens
Antans Sauļus Sauhats, Andrejs Utāns, Dmitrijs Antonovs, Romāns Petričenko

Izgudrojums attiecas uz augstsprieguma elektriskajiem tīkliem un elektrostacijām, konkrēti uz asinhronā režīma vadības paņēmieniem. Piedāvātais asinhronā režīma vadības paņēmiens balstās uz ekvivalento laukumu kritēriju un īpaši ir piemērots gadījumam, kad elektriskā tīkla konfigurācija pirms avārijas atjaunojas pārvades līnijas sekmīgas atkalieslēgšanas rezultātā. Paņēmiena realizācijā tiek ņemta vērā teorētiski iespējamā ģeneratora rotora bremzēšanas enerģija, kas papildus var parādīties elektriskā tīkla konfigurācijas atjaunošanas dēļ.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv