WDM-PON pārraides sistēma ar pilnīgi optisku kanālu izdalīšanas un pievienošanas funkciju
Sandis Spolītis, Andis Supe, Jurģis Poriņš, Vjačeslavs Bobrovs, Ģirts Ivanovs

Izgudrojums saistīts ar telekomunikāciju nozari, konkrēti ar viļņgarumdales blīvētām optiskām piekļuves sistēmām (WDM-PON). Izgudrojums ir WDM-PON sakaru sistēma ar diviem atšķirīgiem intensitātes modulācijas formātiem ar atgriešanos pie nulles (RZ) un bez atgriešanās pie nulles (NRZ) un optisko kanālu optisko kanālu izdalīšanas-pievienošanas moduli optiskās līnijas posmā, kas nodrošina risinājumu pārraides sistēmas paplašināšanai un/vai sazarošanai un jaunu abonentu vai pakalpojumu pievienošanai ar pasīviem optiskajiem elementiem bez pārejas no optiskā uz elektrisko signālu. Šāds risinājums ir pilnībā integrējams jau esošajos optiskajos piekļuves tīklos, tādā veidā sniedzot iespēju izmantot divus dažādus optiskā signāla intensitātes modulācijas formātus, un palielināt pārraides attālumu starp pakalpojuma sniedzēju un klientu un datu pārraides ātrumu.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv