Slīdēšanas īpašību noteikšanas iekārta un paņēmiens
Jānis Lungevičs, Ernests Jansons, Klāvs Stiprais, Kārlis-Agris Gross

Izgudrojums attiecas uz mašīnu un aparātu būves nozari, kā arī uz metroloģiju. Primāri tas ir paredzēts metālisku materiālu slīdēšanas pa ledu īpašību noteikšanai, bet to var pielietot arī citu materiālu slīdēšanas īpašību pētījumiem pa dažādu materiālu virsmām, piemēram, polimēru materiāla pa ledu vai metāla pa metālu. Piedāvātā iekārta, kuras shēma ir parādīta 2.zīm., sastāv no statnes (1), slīpās plaknes (2), leņķa iestatīšanas mezgla (3), kura shēma ir parādīta 3.zīm., optiskajiem sensoriem (5), slīpās plaknes fiksācijas mezgliem (6) un parauga notveršanas/palaišanas mezgliem (7). Iekārta ļauj veikt slīdamības mērījumus ar minimālu operatora līdzdalību. Paņēmiens slīdēšanas īpašību noteikšanai ar izgudrojuma iekārtu nodrošina sekojošas informācijas iegūšanu: parauga (17) slīdēšanas laiku, slīdēšanas starplaikus starp sensoriem (5), momentānos slīdēšanas ātrumus vismaz četros distances posmos.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv