Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Patenti: Slīdēšanas īpašību noteikšanas iekārta un paņēmiens

Patenta veids Latvijas
Patenta numurs LV15305B
Patenta pieteikuma numurs P-17-25
Nosaukums latviešu valodā Slīdēšanas īpašību noteikšanas iekārta un paņēmiens
Nosaukums angļu valodā Device and method for determination of sliding properties
Patenta publikācijas (reģistrācijas) datums 20.03.2018
Patenta pieteikuma datums 21.04.2017
Autori Jānis Lungevičs , Ernests Jansons , Klāvs Stiprais , Kārlis-Agris Gross
Struktūrvienība (25600) Mehānikas un mašīnbūves institūts, (14N04) Biomateriālu zinātniskās pētniecības laboratorija
Kopsavilkums

zgudrojums attiecas uz mašīnu un aparātu būves nozari, kā arī uz metroloģiju. Primāri tas ir paredzēts metālisku materiālu slīdēšanas pa ledu īpašību noteikšanai, bet to var pielietot arī citu materiālu slīdēšanas īpašību pētījumiem pa dažādu materiālu virsmām, piemēram, polimēru materiāla pa ledu vai metāla pa metālu. Piedāvātā iekārta, kuras shēma ir parādīta 2.zīm., sastāv no statnes (1), slīpās plaknes (2), leņķa iestatīšanas mezgla (3), kura shēma ir parādīta 3.zīm., optiskajiem sensoriem (5), slīpās plaknes fiksācijas mezgliem (6) un parauga notveršanas/palaišanas mezgliem (7). Iekārta ļauj veikt slīdamības mērījumus ar minimālu operatora līdzdalību. Paņēmiens slīdēšanas īpašību noteikšanai ar izgudrojuma iekārtu nodrošina sekojošas informācijas iegūšanu: parauga (17) slīdēšanas laiku, slīdēšanas starplaikus starp sensoriem (5), momentānos slīdēšanas ātrumus vismaz četros distances posmos.

Kopsavilkums angļu valodā

The invention is related to the field of machinery and apparatus construction, as well as to metrology. Application is mainly related to investigation slip properties of friction pair metal-ice, but it can equally be applied for investigation of slip properties of other materials on a variety of substrate materials, i.e. polymer-ice, metal-metal, etc. The invented device shown in Fig.1 consists of a rack (1), inclined plane (2), angle adjustment unit (3) shown in Fig.3, optical sensors (5), locking units (6) of inclined plane, and sample capture/activation units (7). The invention allows to perform measurements with minimal involvement of operator. The invented measurement method provides the following information about investigated sample (17): sliding time of the overall distance, sliding times for all distances between optical sensors (5) and instantaneous sliding speed for at least four overall distance stages.

Patenta publikācija (saite uz Espacenet) https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20180320&DB=&locale=en_EP&CC=LV&NR=15305B&KC=B&ND=4