Temperatūras triecienizturīga poraina kordierīta keramika
Māris Rundāns, Gaida Maruta Sedmale, Ingunda Šperberga

Izgudrojums attiecas uz augsttemperatūras keramikas materiāliem ar paaugstinātu porainību ilgstošai izmantošanai tehnoloģiskos procesos, kas pakļauti straujām temperatūras izmaiņām, kā arī izmantošanai par filtrēšanas (attīrīšanas) materiālu plašā temperatūru diapazonā 20–600 °C, t.sk. arī automobiļu dzinējos izplūdes gāzu attīrīšanai. Piedāvātā poru keramika tiek iegūta no izejvielu maisījuma, kura sastāvā (masas %) ietilpst dabas minerālās izejvielas (illītu māls 28,5–32,5 un kvarca smiltis 21,0–26,5), kā arī sintētiskās izejvielas (MgCO3 19,2–20,0 un Al(OH)3 26,0–29,5). Piedāvātais izejvielu maisījums augsttemperatūras saķepināšanas procesā 1200–1300 °C temperatūrā nodrošina poras saturošas keramikas veidošanos ar kopējo poru tilpumu 30–40 %. Tai piemīt relatīvi augsta spiedes izturība un lieces izturība, kuru vērtības attiecīgi atrodas robežās 40–45 MPa un 18,5–21,0 MPa, kā arī augsta termiskā trieciena (1000/20 °C) izturība un ilgstoša izturība temperatūrā lielākā par vai vienādā ar 600 °C.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv