Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Acquisition of ICT by Business Is a Tool for Improvement of Competitiveness

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Acquisition of ICT by Business Is a Tool for Improvement of Competitiveness
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Anatolijs Zabašta
Atslēgas vārdi information technology, European e-Business Readiness Index, broadband, internet, enterprises, competitiveness
Anotācija The paper contains the characteristics and analysis of degree of acquisition of information and communication technology by business in Baltic Sea region states. European e-Business Readiness Index is applied with the purpose to compare ICT acquisition by business in the countries and to evaluate achievements and weaknesses. Regression analysis is applied to prove connection between degree of development ICT and the country’s competitiveness rank and also between ICT adoption and its usage by business. Particular attention is devoted to problem areas of ICT application by business in Latvia. The paper provides recommendations aiming to improve competitiveness of business in Latvia.
Atsauce Zabašta, A. Acquisition of ICT by Business Is a Tool for Improvement of Competitiveness. Journal of Business Management, 2010, No.3, 14.-22.lpp. ISSN 1691-5348.
ID 10052