Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Biroja telpu apgaismojuma vadības sistēmu pilnveidošana

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Biroja telpu apgaismojuma vadības sistēmu pilnveidošana
Nosaukums angļu valodā Office Space’s Lighting Control System Development
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Valentīna Urbāne
V. Veļičko
Atslēgas vārdi lighting control system, working conditions
Anotācija Laikā, kad valsts pārdzīvo pasaules ekonomiskās krīzes sekas, gandrīz katrs uzņēmums Latvijā saskaras ar grūtībām un aktīvi meklē jaunus efektīvus risinājumus, lai noturētu un uzlabotu savas pozīcijas biznesā. Svarīgākie soļi ir uzņēmuma izmaksu optimizācija, jaunu tehnoloģiju pielietošana un darba vides pilnveidošana. Optimizējot izmaksas, ieviešot jaunas tehnoloģijas un paaugstinot darba vides kvalitāti, uzņēmumi sāk taupīt resursus un darboties efektīvāk nekā līdz šim. Pēdējos gados bieži tiek analizēts darba telpu apgaismojums, jo apgaismojuma tehnoloģijas strauji mainās, un, sekojot līdzi inovatīvajiem risinājumiem, katrs uzņēmums var atrast sev piemērotāko veidu apgaismojuma kvalitātes uzlabošanai un līdzekļu efektīvākai taupīšanai. Darba mērķis ir pilnveidot SIA „SZMA Rīga” darbavietas apgaismojumu. Viens no darbā piedāvātājiem risinājumiem ir LED tehnoloģijas pielietošana.
Anotācija angļu valodā In the period when the country has to cope with the consequences of economic crisis, almost every company in Latvia has to face certain problems and actively look for new, more efficient solutions to maintain and improve their place in business. The most important steps are the optimization of company costs, use of new technologies and enhancement of working environment. When costs are optimized by introducing new technologies and increasing the quality of working environment, the companies economize on their resources and increase their efficiency. In recent years the analysis of workplace lighting is being carried out due to rapid changes of lighting technologies, so that each company can find the most suitable way how to improve the quality of lighting and economize their costs. When improving the lighting of the workplace, the use of LED technologies is being considered.
Atsauce Urbāne, V., Veļičko, V. Biroja telpu apgaismojuma vadības sistēmu pilnveidošana. No: 51. RTU Starptautiskā zinātniskā konference : RTU IEVF Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātniskā konference (SCEE' 2010): sekcija "Tehnogēnās vides drošības zinātniskās problēmas": konferences ziņojumu tēžu krājums, Latvija, Rīga, 14.-16. oktobris, 2010. Rīga: RTU Izdevniecība, 2011, 80.-86.lpp. ISBN 978-9934-10-128-1.
ID 10058