Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Analysis of Operating Modes of the Novel Isolated Interface Converter for PMSG Based Wind Turbines

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Analysis of Operating Modes of the Novel Isolated Interface Converter for PMSG Based Wind Turbines
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Lauris Bisenieks
Dmitri Vinnikov
Jānis Zaķis
Atslēgas vārdi wind energy, PMSG, qZS DC/DC converter, variable speed wind turbines
Anotācija This paper presents a new converter topology for a permanent magnet synchronous generator based variable speed wind turbine. Main emphasis is on the combination of a controlled rectifier and a novel step-up isolated DC/DC converter topology proposed by the authors. The topology (controlled rectifier coupled with a quasi-Z-source based galvanically isolated step-up DC/DC converter) is essential to generate regulated DC voltage (400 V DC typical for 230 V AC output) despite wide variations in the output voltage of a wind generator. The operation principle of the proposed topology is described in detail. Experimental results are presented and analyzed.
DOI: 10.1109/PowerEng.2011.6036538
Hipersaite: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6036538 
Atsauce Bisenieks, L., Vinnikov, D., Zaķis, J. Analysis of Operating Modes of the Novel Isolated Interface Converter for PMSG Based Wind Turbines. No: 3rd IEEE International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives (PowerEng 2011): Proceedings, Spānija, Torremolinos, Malaga, 11.-13. maijs, 2011. Piscataway: IEEE, 2011, 1.-8.lpp. ISBN 978-1-4244-9845-1. e-ISBN 978-1-4244-9843-7. ISSN 2155-5516. Pieejams: doi:10.1109/PowerEng.2011.6036538
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 10194