Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Apģērbu antropometriskā parametrizācija. 2. daļa: Optimālais tipfigūru skaits

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Apģērbu antropometriskā parametrizācija. 2. daļa: Optimālais tipfigūru skaits, lielumizmēri, augumlielumu marķējuma lielumatbilstības pārbaudāmība
Nosaukums angļu valodā Anthropometric Parameters of Clothing: Part 2: Optimal Number of Figure Types, Standardization of Their Dimensions, Size Labelling and Fit Provability
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Ivars Krieviņš
Atslēgas vārdi clothing, sizes, number of figure types, human dimensions, size labelling, fit provability
Anotācija Apģērbu antropometriskās parametrizācijas apskata otrajā daļā vispārinātas tipfigūru optimālā skaita noteikšanas metodes, balstoties uz gadījumlielumu normālsadalījuma likumsakarībām. Izmantojot Latvijas iedzīvotāju reģistrācijas datus un militārpersonu mērījumus, noskaidrota lauka uniformu augumlielumu sortimenta kvantitatīvā pasūtījuma daļēja atbilstība antropometrisko gadījumlielumu sadalījuma teorētiskajiem parametriem. Izklāstītas loģistiskās priekšrocības, ko dotu lauka uniformu augumlielumošana dubultintervālu skalās, nevis tradicionālajās 4 cm intervālu krūšu lielumu un 6 cm intervālu augumu skalās. Salīdzinot pēc izcelsmes un vērtībām dažādo NS 17-326-81, CŠRZPI-2003 un DOB-94 tipfigūru lielumizmēru regresijas koeficientus, konstatēts, ka būtisku atšķirību sastopamāko tipfigūru proporcionalitātes izskaitļojumos nav, izņemot dažas novirzes vidukļa apkārtmēru, delma un kāju garumu izskaitļojumos. Ierosināts regresijas koeficientu matricu izmantot kompaktākai antropometrisko prasību formulējamībai tehniskajās specifikācijās, kas paredzētas modeļu izstrādes posmam, ja pirms piegāžu lēmuma pieņemšanas jāvērtē arī to lielumatbilstība. Apģērbu augumlielumu piktogrāfiskās marķēšanas prasības ES komersantus saistošajos EN 13402 sērijas standartos dod iespējas plašākai augumu, apkārtmēru un kraujumu lielumatbilstības intervālu kombinējamībai, lai pilnīgāk apmierinātu patērētāju pieprasījumu antropometriski atšķirīgajos apģērbu tirgus segmentos, ja vien piegādātāji pietiekami labi izprot apģērbu lielumatbilstības nosacījumus un pircēji izmanto marķējumu pareizības patērnieciskās pārbaudāmības vadulas.
Anotācija angļu valodā In the second part of the bipartite article on the anthropometric parameters of ready-to-wear garments there are generalized methods for determination optimal number of figure types using normal distribution function. Anthropometric data of Latvian population and particularly that of military personnel is used to check up size specifications of their field uniforms thus comparing the sample distributions and theoretical ones. For the field uniforms logistics double intervallic sizing is found to be more expedient than their traditional numeric sizing within 4 cm chest inter-size intervals scale and 6 cm inter-stature intervals scale. Comparisons of regression coefficients within the OCT 17-326-81, CRISI-2003 and DOB-94 frameworks are carried out in the purpose of elaborations for the figure type dimensions standardization. In spite of the heterogeneous background of the dimensions approximation and various values of the respective regression coefficients there have not been found significant differences from the most demanded figure types final proportionality point of view at least. A matrix of the regression coefficients is suggested as the most concise anthropometric requirements presentation form in specifications for any garment design under development performed before procurement decision making based on the anthropometric evaluation of the design. EN 13402 size labelling rules support satisfaction ability of multiform anthropometric demand of clothes for different consumers allowing various height, girth and drop interval combinations if suppliers would comprehend complexity of the applicable demand. An example of the field uniform fit provability guidance is provided to demonstrate wearability considerations evaluating conformance of size designation and figure measurements.
Atsauce Krieviņš, I. Apģērbu antropometriskā parametrizācija. 2. daļa: Optimālais tipfigūru skaits, lielumizmēri, augumlielumu marķējuma lielumatbilstības pārbaudāmība. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.2, 2007, 82.-90.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 10269