Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Apģērbu sortimenta strukturālās modelēšanas terminoloģiskie priekšnosacījumi

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Apģērbu sortimenta strukturālās modelēšanas terminoloģiskie priekšnosacījumi
Nosaukums angļu valodā Terminology Prerequisites to Clothing Assortment Modelling
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Ivars Krieviņš
Elīna Krūze
Atslēgas vārdi clothing, clothes, garment, wardrobe, dress, costume, uniform, fashion, style, terminology
Anotācija Atklātas atšķirības starp apģērbu sortimenta ikdienišķi un terminoloģiski lietojamo jēdzienu izpratni. Attiecīgie terminoloģiskie precizējumi likti pamatā tekstilrūpniecības četrvalodu terminu un definīciju izstrādei LZA TK datubāzē www.letonika.lv, tā kāpinot nozares terminoloģijas valodisko, starpvalodisko un ārpusvalodisko (jēdzienisko) saskaņotību un precizitāti. Terminoloģiskā sakārtotība ir priekšnosacījums arī sortimenta objektu izpētes turpmākai pilnveidojamībai, izplatībai un pārmantojamībai.
Anotācija angļu valodā On the basis of semiotic approach there are described differences between the common and terminological vocabulary representing basic level concepts of clothing. The terminological corrections have been used to enhance development of textile terms and definitions for the Latvian terminology data base www.letonika.lv meeting intra-, inter- and extra lingual requirements of the terminology. The harmonization of concepts and terms is a prerequisite to perfectibility, dissemination and continuity of object-oriented cognitive models within the oncoming assortment research.
Atsauce Krieviņš, I., Krūze, E. Apģērbu sortimenta strukturālās modelēšanas terminoloģiskie priekšnosacījumi. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.1, 2006, 123.-134.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 10270