Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Apģērbu antropometriskie parametri: Norādījumi studiju patstāvīgā darba izpildei

Publikācijas veids Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Apģērbu antropometriskie parametri: Norādījumi studiju patstāvīgā darba izpildei
Nosaukums angļu valodā Anthropometric Parameters of Garments: Guidlines for Independent Studies
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Ivars Krieviņš
Atslēgas vārdi clothing, garment, human body, measurements, sizes, human figure type, projection drawing, fitting
Anotācija Norādījumi paredzēti RTU „Tekstila un apģērbu tehnoloģijas” profesionālo pamatstudiju programmas obligātā priekšmeta MVR302 „Tērpzinību antropoloģiskie pamati” patstāvīgā darba izpildei. Tie attiecas uz vadmēru mērījumiem atbilstošo apģērbu lielumu identifikāciju; indivīdam tuvākās tipfigūras somatomēru standarizēto vērtību izskaitļošanu; indivīda somatomēru vērtību manuālo mērīšanu un figūras fotogrammetriju (vai skenēšanu); abu somatomērījumu kopu salīdzinošo analīzi; indivīda figūras un tipfigūras projekciju savietoto konstruēšanu attēlojuma pretskatā un sānskatā; mērījumu precizitātes pārbaudi ar kontrolizklājuma konstruēšanu un uzlaikošanu; indivīda garderobes atsevišķu priekšmetu marķējumu antropometriskās atbilstības pārbaudēm.
Anotācija angļu valodā Guidlines are developed for RTU professional undergraduate students to perform following tasks within compulsary course MVR302 „Basics of Anthropology for Clothing Studies”: to identify size designation in accordance with the test-person`s control measurements; to calculate all standardized measurements (dimensions) for the designated standard figure type; to take body measurements manually and partly - by using photogrammetry; to compare and to estimate acquired dimensional data sets; to draw matching front-view and side-view projections of the individual’s figure and that of standard figure; to develop flat pattern of the individual’s figure surface (as prescribed) and fit it on the figure to check dimensional data precision; to verify accuracy of wardrobe size labelling particulars.
Atsauce Krieviņš, I. Apģērbu antropometriskie parametri: Norādījumi studiju patstāvīgā darba izpildei. Rīga: RTU, 2010. 56 lpp.
ID 10271