Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Drēbnieciskais ieskats antropoloģijā

Publikācijas veids Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Drēbnieciskais ieskats antropoloģijā, plastiskajā anatomijā un antropometrijā
Nosaukums angļu valodā Sartorial Survey of Anthropology, Anatomy and Anthropometry
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Ivars Krieviņš
Atslēgas vārdi sartorial anthropometry, anthropology for clothing studies
Anotācija Mācībgrāmatā ir aplūkota antropoloģijas nozaru saistība ar apģērbzinībām. Tajā sniegts priekšstats arī par antropoģenēzi un cilvēku organisma ontoģenēzi. Plastiskās anatomijas studijās ir pievērsta uzmanība arī cilvēka ķermeņa uzbūves un funkciju komplementaritātei. Antropometrisko pazīmju mainīguma statistisko normālsadalījumu likumsakarības aplūkotas līdz pat somatomērījumu teorētiskās un empīriskās regresijas izpratnei un divu somatomērījumu kombinatīvo biežumu divdimensionālā normālsadalījuma likumsakarību izmantojamībai. Vispārīgi raksturotas ir totālās morfoloģiskās pazīmes: cilvēka ķermeņa augstums, krūšu perimetrs un masa.
Anotācija angļu valodā Sartorial survey of anthropology, anatomy and anthropometry for clothing studies
Atsauce Krieviņš, I. Drēbnieciskais ieskats antropoloģijā, plastiskajā anatomijā un antropometrijā. Rīga: RTU, 2010. 47 lpp.
ID 10272