Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: 3D akselerometru integrēšana stāju koriģējošā apģērbā

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā 3D akselerometru integrēšana stāju koriģējošā apģērbā
Nosaukums angļu valodā Integration of 3D Accelerometers into an Undergarment for Posture Evaluation
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Annija Ķesele
Viktorija Mečņika
Inese Ziemele
Atslēgas vārdi wearable motion sensor system, posture, undergament, processing
Anotācija Stāja ir cilvēka ķermeņa nepiespiestā, muskulatūru nesasprindzinot ierastā stāvus stāvokļa konfigūrācija, kas ir nozīmīgs cilvēka fiziskās un psiholoģiskās veselības rādītājs. Tās attīstīšanās un formēšanās process sākas vecumā no 6-8 gadiem un turpinās līdz 17-21 gadu vecumam, kad, stabilizējoties kustību stereotipam un attīstoties nervu sistēmai,noformējas mugurkaula liekumi un pēdas velve. Noviržu dēļ, bieži ir nepieciešami profilaktiski pasākumi stājas uzraudzībai. Pastāv vairākas stājas izpētes metodes - rentgenogrāfija, topogrāfija, konturogrāfija u.c. Savukārt mugurkaula izliekumu goniometrija sagitālajā un frontālajā plaknē ir viens no vienkāršākajiem vediem, kas ļauj izvērtēt mugurkaula funkcionālo stāvokli pēc biokinematiskajiem rādītājiem, proti, sagitālajā plaknē - piemēram, pēc kakla lordozes, kruškurvja kifozes, jostas lordozes leņķiem, un frontālajā plaknē – pēc plecsplīpes, zemlapstiņu un vidukļa trīsstūra leņķiem. Balstoties uz augstāk minētājām mugurkaula funkcionālā stāvokļa biokinematisko rādītāju noteikšanas metodēm, stājas korekcijai tiek izstrādāta valkājama, apģērbā integrējama elektroniska 3D akselerometru sistēma. Kustības sensori izvietoti saskaņā ar mugurkaula sagitālo izliekumu un skoliozi raksturojošo leņķu noteikšanas metodiku. Projektējamā sistēma, kas ir mobila, iekļauj operētājsistēmas, programmatūras un bezvadu tīklus, detektēs biokinematisko rādītāju (leņķu) novirzes un par to informēs indivīdu. Sistēma tiek integrēta bodiju tipa apakšģērbā, izmodelējot ierīces izvietojuma slēptus „tuneļus”, kuros izvieto sistēmas elementus, ģērba izgatavošanas tehnoloģiskā procesa laikā tradicionālās apģērbu apstrādes operācijas papildinot ar elektronikas elementu iestrādes operācijām. Izstrādājamai sistēmai ir bezkontakta enerģijas uzlādēšanas iespējas, tās elementi ir neliela izmēra, ar augstu ūdens un termoizturību, pateicoties divkomponentu silikona pārklājumam. Elektroniskie elementi savienoti ar elektrovadošiem pavedieniem, kas arī pārklāti ar mitrumu un antropotoksīnus izolējošu pārklājumu. Tā rezultātā būs nodrošināta viedapģērba bezatteices valkājamība un mazgājamība bez stāju koriģējošās sistēmas izņemšanas no tā.
Anotācija angļu valodā Posture may be defined as the natural (habitual) position of the body in the surrounding space maintained by coordination of various muscles, proprioception and the sense of balance and is considered to be indicator of human’s physical and psychological health. The process of posture formation starts in the age of 6-8 years and lasts till the age of 17-21: spinal curvatures and foot arch are formed when the movement stereotype is stabilized and nervous system is developed. Preventive measures for posture observation must be often carried out in order to prevent deformities of the spine. One of the simplest methods of evaluating spine functional condition is goniometry of spinal curvatures in sagittal and frontal planes that gives opportunity to evaluate the functional condition of the spine according to biokinematic parameters, i.e. in sagittal plane according to angles of thoracic kyphosis, cervical and lumbar lordosis, while in frontal plane according to magnitudes of tilt angle of shoulders, interior angles of scapular, waist triangle and magnitude of asymmetry of pelvic position regarding the transverse plane. The wearable motion sensor system for posture monitoring has been developed considering the evaluation methods of spine functional condition via biokinematic parameters. Motion sensor modules are located according to anthropometric point for evaluating sagittal curvatures of spine and shoulder asymmetry in frontal plane. The designed system detects deviations of biokinematic parameters in real time and informs the wear. The goal of this research is to develop technical solutions for sensor system integration during the garment operating process and make the prototype applicable for everyday use.
Atsauce Ķesele, A., Mečņika, V., Ziemele, I. 3D akselerometru integrēšana stāju koriģējošā apģērbā. No: 52. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvija, Riga, 27.-29. aprīlis, 2011. Riga: RTU, 2011, 245.-245.lpp. ISBN 978-9934-10-260-8.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 10703