Trīsdimensiju medicīnas attēlu veidošana un apstrāde
2011
Katrina Boločko

Aizstāvēšana
03.10.2011. 14:30, Datorzinātnes un Informācijas Tehnoloģijas Fakultāte (DITF), Rīgā, Meža ielā 1/3, 202. auditorijā

Zinātniskais vadītājs
Aleksandrs Glazs

Recenzenti
Jānis Grundspeņķis, Peteris Rivža, Arūnas Lukoševičius

Datorgrafikas, attēlu apstrādes metodes un trīsdimensiju attēlu veidošanas algoritmi tiek plaši izmantoti vairākās nozarēs. Piemēram, medicīna, kriminālistika, ģeoloģija, nepieciešams attēlā izcelt kādus apgabalus, kas ļauj turpmāk pieņemt lēmumu par attēla klasifikāciju. Medicīnā, lai uzstādītu diagnozi (klasificētu attēlu), ir nepieciešama tikai daļa no attēla informācijas (patoloģijas zona). Kriminālistikā, lai identificētu cilvēka sejas attēlu, bieži ir nepieciešams fragments no attēlu informācijas, nevis visa informācija. Sakarā ar to, ir nepieciešams oriģinālajos attēlos izcelt apgabalus, kas ir visinformatīvākie un piemēroti klasifikācijas uzdevumiem. No citas puses, šo apgabalu analīzei un klasifikācijai bieži nepietiek ar 2D attēlu reprezentācijas izmantošanu. Tieši 3D attēlu veidošana nodrošina plašākas iespējas apgabalu analīzei. Promocijas darbā attēlu apstrādes un 3D attēlu veidošanas uzdevumi tiek apskatīti saskaņā medicīnas attēlu piemēriem, kaut arī darbā piedāvātās metodes ir iespējams pielietot attēlu apstrādes uzdevumiem dažādās citās nozarēs. Medicīnas attēli, kas iegūti ar datortomogrāfijas (CT – Computer Tomography) vai magnētiskās rezonanses (MR – Magnetic Resonance) palīdzību tiek plaši izmantoti medicīnā pacientu diagnostikai. Šo attēlu analīze un apstrāde ir aktuāla kā klīniskā, tā arī zinātniskā nozarē, un var paaugstināt diagnostikas precizitāti. Darbā tiek piedāvātas metodes medicīnas attēlu analīzei, kas ļauj izcelt jebkuru interesējošo zonu medicīnas attēlos, noteikt izceltās zonas izmērus (platumu, garumu, laukumu), pēc medicīnas slāņos izvēlēto apgabalu kopuma var atrast arī zonas tilpumu, parādīt patoloģijas zonu un cilvēka galvu 3D telpā, lai varētu spriest par pataloģijas zonas telpisko atrašanu un plānot ķirurģisko operāciju, kā arī automātiski izpētīt patoloģijas zonā un tās apkārtnē esošas vielas, lai piedāvātu ārstam iespējamo diagnozi. Piedāvātās metodes arī ir apvienotas vienā medicīnas attēlu apstrādes analīzes sistēmā, kas tiek aprakstīta promocijas darbā. Pētījumu rezultātu praktiskā nozīme un pielietojuma iespējas ir parādītas ar veiktajiem eksperimentiem. Par promocijas darba galvenajiem rezultātiem ir nolasīti referāti 14 starptautiskās konferencēs, kā arī tie ir atspoguļoti 15 zinātniskajās publikācijās. Darbs sastāv no ievada, 4 nodaļām, secinājumiem un pielikuma. Tajā ir 144 lappuses, 98 attēli, 10 tabulas pamattekstā un 96 nosaukumi literatūras sarakstā.


Atslēgas vārdi
Medical Images, Image Processing, Image Segmentation, Image Analysis, Visualization

Boločko, Katrina. Trīsdimensiju medicīnas attēlu veidošana un apstrāde. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2011. 144 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196