Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Izglītības tiesiskie pamati Krievijā un Baltijas guberņās XVIII gadsimtā un XIX gadsimta pirmajā pusē

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Izglītības tiesiskie pamati Krievijā un Baltijas guberņās XVIII gadsimtā un XIX gadsimta pirmajā pusē
Nosaukums angļu valodā Fundamentals of Educational Legislation in Russian and Baltic Provinces in XVIII Century and First Part of XIX Century
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Helmuts Guļevskis
Atslēgas vārdi Russian Empire, Baltics, Riga province, education, legal basis of education, universities, professional schools, general education
Anotācija Rakstā ir sniegts apkopojums par izglītības iestāžu un to tiesiskā regulējuma attīstību Krievijā un Baltijas guberņās XVIII gadsimtā un XIX gadsimta pirmajā pusē. Rakstā vienkopus apskatīti dažādu līmeņu skolu darbību reglamentējoši likumdošanas akti, mēģināts izsekot terminoloģijas, mācību iestāžu nosaukumu, to priekšrocību, mācību personāla amata nosaukumu, mācību satura, audzēkņu un mācību personāla tiesību, pienākumu, sociālo garantiju u.tml. faktoru evolucionēšanai.
Anotācija angļu valodā It was attempted in the article summarizing the development of the legal framework of the educational system of Russia and the Baltic (Ostsee) provinces in the XVIII century and the first half of the XIX century. The documents regulating educational institutions at all levels were reviewed, as well as was offered to trace the evolution of the terminology used in legislation, names, classification of the rights and benefits of education, studying science, titles of academic staff, human rights and social guarantees of academic staff and students etc. factors.
Atsauce Guļevskis, H. Izglītības tiesiskie pamati Krievijā un Baltijas guberņās XVIII gadsimtā un XIX gadsimta pirmajā pusē. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.18, 2011, 19.-32.lpp. ISSN 1407-9291.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 10837