Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Arhitektūras vēsturnieks un tēlnieks Konstantīns Rončevskis (1875-1935)

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Arhitektūras vēsturnieks un tēlnieks Konstantīns Rončevskis (1875-1935)
Nosaukums angļu valodā Historian of Architecture and Sculptor Konstantin Ronczewski (1875-1935)
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Ivans Griņevičs
Ilgvars Grosvalds
Atslēgas vārdi Riga Polytechnic Institute, Latvian Academy of Art, Latvian University, acadamic work, history of Architecture, sculpture
Anotācija Konstantīns Rončevskis (1875-1935), ievērojamais tēlnieks un arhitektūras vēsturnieks, atstājis dziļas pēdas Latvijas mākslā un arhitektūras zinātnē. Viņa dzīve un darbs bija saistīts ar Rīgas Politehniskā institūta Arhitektūras nodaļu (1899-1905, 1913-1918), Latvijas Universitātes Arhitektūras fakultāti (1921-1935) un Latvijas Mākslas akadēmiju (1921-1935). Arhitektūras vēsturē viņu ievadīja RPI profesors Johans Kohs. Viņa skolotāji tēlniecībā bija franču skulptori Žans Antuāns Enžalbērs un Žans Ogists Dans. Dziļi viņu iespaidojuši tā laika ievērojamie tēlnieki Ogists Rodēns un Paolo Trubeckojs. K.Rončevskis atveidojis ievērojamu latviešu kultūras, mākslas un sabiedrisko darbinieku portretus. Viņa mākslas darbi glabājas Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Latvijas Universitātē un Latvijas Mākslas akadēmijā.
Anotācija angļu valodā Konstantin Rončevskis (1875-1935), prominent sculptor and architectural historian, left deep traces in Latvian art and science of architecture. His life and workwas connected the Riga Polytechnic Institute of Architecture Chapter (1899-1905, 1913-1918), the Latvian University Faculty of Architecture (1921-1935), and the Latvian Academy of Art (1921-1935). Architectural history given their RPI Professor Johann Koch. His teachers of sculpture were French sculptors Jean-Antoine Injalbert and Jean- Auguste Dampt. Deeply affected him the time, the sculptors Auguste Rodin and Paolo Trubeckojs. K.Rončevskis reproduced remarkable Latvian culture, art and portraits of public figures. He works of art kept in the Latvian National Art Museum, the Latvian University and the Latvian Academy of Art.
Atsauce Griņevičs, I., Grosvalds, I. Arhitektūras vēsturnieks un tēlnieks Konstantīns Rončevskis (1875-1935). Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.18, 2011, 43.-49.lpp. ISSN 1407-9291.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 10840