Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Olaine – Latvijas ķīmiskās rūpniecības centrs

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Olaine – Latvijas ķīmiskās rūpniecības centrs
Nosaukums angļu valodā Olaine – the Hub of Latvian Chemical Industry
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Ilgvars Grosvalds
Inga Cepite
Atslēgas vārdi Olaine, chemical reagents, medications, plastic, glue
Anotācija 1958. gadā Padomju Savienības Komunistiskā partija un valdība pieņēma lēmumu strauji attīstīt ķīmisko rūpniecību. Latvijā sākās īsts ķīmijas bums. Par ķīmiskās rūpniecības centru izvēlējās Olaini, kas atradās pusceļā starp Rīgu un Jelgavu. Te jau no 1939. gada darbojās Olaines kūdras fabrika un bija izaudzis neliels strādnieku ciemats. No Rīgas uz Olaini pārcēla Līmes fabriku. 1963. gadā Olainē sākās plaši celtniecības darbi, uzcēla lielus ķīmijas uzņēmumus: Olaines ķīmisko reaktīvu rūpnīcu, Ķīmiski farmaceitisko rūpnīcu un Plastmasas pārstrādes rūpnīcu.
Anotācija angļu valodā In 1958 the Communist Party and the government of the Soviet Union took a decision about the rapid development of the chemical industry. As the centre of the chemical industry was chosen Olaine situated on a halfway between Riga and Jelgava. Here already had been functioning the peat factory of Olaine since 1939 and there had been developed a small worker’s settlement. The glue factory moved from Riga to Olaine. In 1963 there was started large construction work and big chemical enterprises set up, such as the factory of chemical reagents of Olaine, chemical-pharmaceutical plant and the plastics processing plant, which processes thermoplastic and thermo reactive plastic materials. The pant of reagents „Biolar” produced biochemical preparations, but „Olainfarm” produced medications.
Atsauce Grosvalds, I., Cepite, I. Olaine – Latvijas ķīmiskās rūpniecības centrs. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.18, 2011, 62.-65.lpp. ISSN 1407-9291.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 10844