Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Tērauda

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Tērauda, minerālmēslu, naftas produktu un gāzes ražošana Latvijā (1944-1990)
Nosaukums angļu valodā The Production of Steel, Mineral Fertilizers, Gass and Oil Products in Latvia (1944-1990)
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Ilgvars Grosvalds
Uldis Alksnis
Atslēgas vārdi steel, mineral fertilizers, oil products,
Anotācija Pēc 2. Pasaules kara Latvijā sekmīgi attīstījās tērauda ražošana Liepājas „Sarkanajā metalurgā”, kausēšanā izmantojot metāllūžņus. 1965. gadā nodeva ekspluatācijā jaunu, modernu martena krāšņu cehu. 1967. gadā Rīgas superfosfāta rūpnīca Mīlgrāvī bija spiesta pārtraukt darbu, jo stipri piesārņoja gaisu. 1979. gadā šķidros minerālmēslus (fosforu, slāpekli) sāka ražot Ventspils ostas minerālmēslu rūpnīca. Neilgi darbojās Rīgas naftas pārstrādes rūpnīca, kas apgādāja republiku ar smēreļļām. Naftas produktus, benzīnu, mazutu u.c. Latvija saņēma no Novopolockas Baltkrievijā un Mažeiķiem Lietuvā. Par otru lielāko naftas eksportētāju kļuva Ventspils osta. Rīgas gāzes fabrika strādāja līdz 1962., Liepājas – līdz 1964. gadam. Deggāzi nomainīja Ukrainas Dašavas gāze, vēlāk – Sibīrijas dabasgāze, kuru uzkrāja Inčukalna pazemes gāzes krātuvē, kas apgādāja ar gāzi arī Igauniju un Pleskavas apgabalu.
Anotācija angļu valodā After the Second World war there was a sucessful development of steel production at Liepaja „Sarkanais Metalurgs”, scrap metal was used for smelting. In 1965 production was launched at the new modern workshop of smeter furnaces of marten type. In 1967 the factory of supherphosphate in Milgravis, Riga was forced to stop its activities due to high level of air pollution. In 1979 the factory of mineral fertilizers at Ventspils port started producing liquid complex mineral fertilizers (phosphates+nitrates). For a short period of time there was working the Riga oil processing plant, which supplied the republic wish lubricants. Oil products, benzine and heavy oils were delivered to Latvia from Novopolock in Belarus and Mazeiki in Lithuania. The gass plant in Riga was operational till 1962, but in Liepaja up to 1964. Burning gas was substituted natural gas from Dashava in Ukraina and later by natural gass from Siberia, which was stiocked in Inčukalns subterrenian gas hold, which supplied with gas also Estionia and Pskov region.
Atsauce Grosvalds, I., Alksnis, U. Tērauda, minerālmēslu, naftas produktu un gāzes ražošana Latvijā (1944-1990). Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.18, 2011, 67.-70.lpp. ISSN 1407-9291.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 10845