Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Application of Vibration at the Assembly on the Rotors with Internal Contact of Pitch Circles

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Application of Vibration at the Assembly on the Rotors with Internal Contact of Pitch Circles
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.3. Mašīnbūve un mehānika
Autori Natālija Mozga
Ivans Griņevičs
Atslēgas vārdi automatic, assembly, vibration, rotor, accuracy
Anotācija There are few methods allowing to increase accuracy of relative interaction in assembly, but the method with application of vibrations is the most reliable to achieve this goal. In given article is examined the vibration assembly on the rotary machines in which details are arranged on two rotors and are brought to an assembly position with unequal linear speeds. One from details are imparted the oscillatory movements in a cross-section direction – in plane of rotation of rotors, but the effort of assembly is attached to details perpendicularly to this plane. This method of assembly does not require a precise orientation of details relative to each other.
Atsauce Mozga, N., Griņevičs, I. Application of Vibration at the Assembly on the Rotors with Internal Contact of Pitch Circles. Internet Journal of Engineering and Technology for Young Scientists, 2010, Vol.1, No.1, 1.-4.lpp. ISSN 1338-2365.
ID 10931