Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Augstskolu loma dizaina speciālistu konkurētspējas palielināšanā

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Augstskolu loma dizaina speciālistu konkurētspējas palielināšanā
Nosaukums angļu valodā High School Role in Magnification of Design Specialist Competitiveness
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Pētniecības platforma Neviena
Autori Ilze Gudro
Andra Ulme
Atslēgas vārdi dizains, dizaina izglītība Latvijā, dizaineru konkurētspēja
Anotācija Šī raksta mērķis ir dot ieskatu, kāda loma ir ar dizaina studiju programmām saistītām Latvijas augstskolām topošo dizaina speciālistu sagatavošanā un konkurētspējas palielināšanā
Anotācija angļu valodā The aim of this article is to give insight what kind of role takes design study programs in Latvia higher educational establishments preparing and magnifying future design specialist’s competitiveness
Atsauce Gudro, I., Ulme, A. Augstskolu loma dizaina speciālistu konkurētspējas palielināšanā. The Catcher in the Lie, 2011, No. 1/2, 223.-228.lpp.
ID 10996