Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: The Effect of Steam Explosion Treatment on Technical Hemp Fibres

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā The Effect of Steam Explosion Treatment on Technical Hemp Fibres
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Silvija Kukle
Jānis Grāvītis
Anna Šutka
Anete Ķipure
Atslēgas vārdi auto-hydrolysis, cellulose, elementary fibres, hemp, steam explosion
Anotācija As hemp is a renewable resource with the high biomass yield it could be considered as potential abundant local biomass material for a wide range of applications. In this article hemp fibres architecture as a source of high strength cellulose are analysed. In experimental part steam explosion technology is applied to disintegrate technical hemp fibres to elementary fibres with the aim to find out the best way of procedure without usage to environment harmful chemical pre-treatments and looking forward to solve problems on further nano-level environment friendly hemp cellulose disintegration.
Hipersaite: http://zdb.ru.lv/conferences/4/VTR8_I_230.pdf 
Atsauce Kukle, S., Grāvītis, J., Šutka, A., Stikute, A. The Effect of Steam Explosion Treatment on Technical Hemp Fibres. No: Proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference "Environment. Technology. Resources", Latvija, Rēzekne, 20.-22. jūnijs, 2011. Rēzekne: RA Izdevniecība, 2011, 230.-238.lpp. ISBN 978-9984-44-070-5. ISSN 1691-5402.
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 11006