Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Kaņepju kaļķbetona iegūšana

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Kaņepju kaļķbetona iegūšana, lietojumi, ierobežojumi
Nosaukums angļu valodā Creating of Hemp Lime Concrete, Applications, Limitations
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Anete Ķipure
Silvija Kukle
Atslēgas vārdi hemp, shives, hemp concrete
Anotācija Ekoloģiskā būvniecība ir salīdzinoši jauna būvniecības nozare, kas balstīta uz dabīgiem, vietējās izcelsmes materiāliem, kā arī dažādām tradicionālās būvniecības metodēm, ar kurām ēka tiek pielāgota dabas procesiem. Mūsdienās pasaulē ekoloģiskā būvniecība kļūst arvien populārāka, jo cilvēkiem rodas interese par ekomateriāliem un pasaulē samazinās neatjaunojamu resursu krājumi. Viens no ilgtspējīgiem risinājumiem ekoloģisko būvmateriālu jomā ir kaņepju kaļķbetons, kas sastāv no kaņepju spaļiem un saistvielām.
Anotācija angļu valodā Ecological engineering is a relatively new construction sector, which is based on natural, locally obtained materials, as well as different traditional construction methods by which the building is adapted to the natural processes. Nowadays in the world ecological engeneering is becoming more popular because people are interested in ecomaterials and the world's non-renewable resources are decreasing. One of the most sustainable ecological building materials is hemp lime concrete that combines a lime based binder and woody core of the hemp plant.
Atsauce Ķipure, A., Kukle, S. Kaņepju kaļķbetona iegūšana, lietojumi, ierobežojumi. No: 51. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvija, Rīga, 16.-16. aprīlis, 2010. Rīga: RTU Izdevniecība, 2010, 197.-198.lpp. ISBN 978-9934-10-102-1.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 11153