Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Bioenerģijas tehnoloģijas

Publikācijas veids Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Bioenerģijas tehnoloģijas
Nosaukums angļu valodā Bioenergy Tehnologies
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Dagnija Blumberga
Ivars Veidenbergs
Francesco Romagnoli
Claudio Rochas
Aivars Žandeckis
Atslēgas vārdi bioenerģijas tehnoloģijas, bioenergoresursi
Anotācija Grāmatā aplūkotas bioenerģijas tehnoloģijas no izejvielu ieguves, bioenergoresursu sagatavošanas, apstrādes, pārveides un izmantošanas aspekta. Analizēti bioenerģijas tehnoloģiju inženiertehniskie risinājumi, to ieviešanas politiskās, ekonomiskās, sociālekonomiskās, vides un klimata problēmas.
Anotācija angļu valodā The biomass technologies for a raw material extraction, biomass preparation, processing, conversion and finally biomass energy sources utilization are discussed in the book. The engineering solutions for biomass energy sources utilization, the political, economic, social-economical, environmental and climate aspects of implementation of the proposed solution are evaluated.
Atsauce Blumberga, D., Veidenbergs, I., Romagnoli, F., Rochas, C., Žandeckis, A. Bioenerģijas tehnoloģijas. Rīga: RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, 2011. 272 lpp. ISBN 9789934819636.
ID 11177