Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Technical Hemp Fibres Treatment by Steam Explosion

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Technical Hemp Fibres Treatment by Steam Explosion
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Jānis Grāvītis
Silvija Kukle
L. Belkova
A. Veveris
R. Tupciauskas
Anna Šutka
Anete Ķipure
Atslēgas vārdi Natural fibres, cellulose, steam-explosion auto-hydrolosis, hemp
Anotācija Natural fibres as a renewable resource attract attention of scientists and practitioners and their applications are spreading in different industry branches. Hemp is a prospective historical agro-industrial culture grown in Latvia for fibres. The nano-, micro- and supra-molecular structure of hemp fibres is highly complex and not clearly understood to make any final decisions. In the current study of steam explosion (SE) auto-hydrolysis the Bialobrzeckie variety grown in the Agricultural Science Centre of Latgale region in Latvia is used to treat the hemp fibres.
Atsauce Grāvītis, J., Kukle, S., Belkova, L., Veveris, A., Tupciauskas, R., Šutka, A., Stikute, A. Technical Hemp Fibres Treatment by Steam Explosion. No: From Forest and Agricultural Biomasses to High Added Value Products: Processes and Materials, Itālija, Viterbo, 5.-8. septembris, 2011. Viterbo: Exorma, 2011, 173.-176.lpp. ISBN 9788895688657.
ID 11178