Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Comparative Technological and Commercial Evaluation of Flax Varieties for the Revival of Flax Growing in Latvia

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Comparative Technological and Commercial Evaluation of Flax Varieties for the Revival of Flax Growing in Latvia
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Silvija Kukle
Veneranda Stramkale
Dace Kalniņa
Dagmāra Prīberga
Guntis Strazds
Atslēgas vārdi flax, fibers, variety, bast crop production, biodegradable, renewable recourses
Anotācija As renewable raw material flax increasingly gain more importance as the range of its use is spreading more and more. Besides the conventional uses in home textiles, clothing and sails products, demand of flax raw materials for technical uses increases rapidly as flax fibers have high specific properties, become components of biodegradable composites, environmental friendly isolation materials, besides flax shives pay attention as well as components of environment friendly building materials. Unfortunately in Latvia during last decades flax crop production had decreased rapidly and nowadays reintroduction of flax growing traditions and conditions are become more and more actual. In spite of depression in sector, in Agriculture Science Centre of Latgale are not interrupted experiments on development of local flax lines. Field trials were sown at the Centre in 2010 and 98 flax lines investigated. In this article reflected analysis results of one perspective local fibers flax line from different aspects and its properties comparison with the standard fibers flax variety Vega 2.
Atsauce Kukle, S., Stramkale, V., Kalniņa, D., Prīberga, D., Strazds, G. Comparative Technological and Commercial Evaluation of Flax Varieties for the Revival of Flax Growing in Latvia. No: Vide. Tehnoloģija. Resursi: VIII starptautiskā zinātniski praktiskā konference, Latvija, Rēzekne, 20.-22. jūnijs, 2011. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, RA Izdevniecība, 2011, 225.-230.lpp. ISBN 9789984440712.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 11181